Česky | Deutsch

Rybaření ve Španělsku » Storno poplatky

 Odstoupení od smlouvy a odstupné

 • 1. Ranchorioebro.cz je oprávněn před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb kromě jiných důvodů uvedených v těchto Podmínkách od smlouvy odstoupit i z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu zrušení jednotlivých služeb. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručí Ranchorioebro.cz zákazníkovi. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.
 • 2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy
  • a) kdykoli před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb,
  • b) jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle ustanovení článku VII odst. 2
  • c) z důvodů porušení povinností Ranchorioebro.cz vyplývajících ze smlouvy
  Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí na prodejní místo, kde zájezd nebo jednotlivé služby zakoupil. V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení, adresu, číslo zájezdu/rezervace. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.
 • 3. Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností Ranchorioebro.cz stanovené smlouvou, nebo nedojde- li k uzavření nové smlouvy dle odst. 2 písm. b) tohoto článku, je Ranchorioebro.cz povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit Ranchorioebro.cz odstupné.
 • 4. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinnosti Ranchorioebro.cz stanovené smlouvou nebo odstoupí-li Ranchorioebro.cz od smlouvy před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem podle těchto Podmínek, je zákazník povinen zaplatit Ranchorioebro.cz odstupné ve výši stanovené v odstavci 5 a Ranchorioebro.cz vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy.
 • 5. Výše odstupného je stanovena při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd či zahájením čerpání služeb na osobu.

  5.1. Výše odstupného činí při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd či čerpáním služeb:

  • a) 46 a více dní skutečně vzniklé náklady, nejméně však
   - 1000,- Kč za celkovou rezervaci
  • b) 45 až 30 dní skutečně vzniklé náklady, nejméně však
   10% z předem stanovené ceny, minimálně 1000,- Kč na osobu
  • c) 29 až 15 dní skutečně vzniklé náklady, nejméně však
   30% z předem stanovené ceny,
  • d) 14 až 7 dní skutečně vzniklé náklady, nejméně však
   70% z předem stanovené ceny,
  • e) 6 až 3 dny skutečně vzniklé náklady, nejméně však
   80% z předem stanovené ceny,
  • f) 2 a méně dní 100% z předem stanovené ceny.
    
 • 6. U skupin nad 10 osob se k výše uvedeným lhůtám odstoupení od smlouvy připočítává 10 kalendářních dní.
 • 7. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady Ranchorioebro.cz a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.
 • 11. Ranchorioebro.cz má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny.
 • 12. Pro výpočet odstupného platí den, kdy nastaly účinky odstoupení.

 

Sdílejte nás


Kontakt

Rancho Rio Ebro
Fishing Paradise SLU
Praje Aubera S/N
50170 Mequinenza - (Zaragoza)
Tel: 0034 974 345 270
Tel2: 0034 618 772 799

Novinky e-mailem

Zadejte svůj e-mail a budete informováni o novinkách

Úvod | Napište nám | Mapa webu |